Banje u Srbiji

Bezdanska Banja

banja_bezdan

Bezdanska banja se nalazi na severu Srbije nedaleko od Sombora. Od Mađarske granice je udaljena 8 km, a od Hrvatske granice svega 5 km. Sa svojom mineralnom vodom pripada kategoriji alkalnih natrijum hidrokarbonatnih voda bogatih jodom sa temperaturom od 26 i 37°C.

Lekovita voda u Bezdanu je otkrivena 1912. godine prilikom bušenja bunara, a analize su pokazale da je bogata jodom. Posle toga je godinama trajala gradnja, a tek 1954. godine banja je proglašena prirodnim lečilištem.banja bezdan
Pogodna je za lečenje raznih reumatskih i ortopedskih oboljenja. Banja raspolaže sa: dva zatvorena bazena, tri kinezi sale, odeljenjem za elektro, parafin, radnu, podvodnu, hidro , laseroterapiju i ručnu masažu.

 

 

 

 

 

Additional information